Get Adobe Flash player

 

Mgr.Milan Antošovský, majiteľ ANT KARDIOFITNESS Pri stretnutiach s priateľmi počas vysokoškolského štúdia sme si vymieňali svoje skúsenosti, zážitky a dojmy so študentského života. Ako študent odboru telesná výchova a šport FTVŠ UK som rád používal pri charakteristike svojho odboru vetu „doživotne odsúdený k pohybu“. Ako aktívny športovec som prijímal rôzne pohybové výzvy pre hľadanie svojich pohybových schopností a fyzických možností. S pribúdajúcou telovýchovnou praxou som ako telovýchovný pedagóg začal vetu z úvodu presadzovať do vedomia študentov, širokého okolia a uvedomil som si, že táto fráza sa už dotýka nás všetkých.
Pohyb je základná forma života, pohyb nie je len užitočnou pomôckou zlepšovania zdravotného stavu, ale predpokladom normálneho fungovania ľudského tela. Telesné cvičenia sú prísľubom toho, po čom človek vlastne túži: byť v telesnej a duševnej kondícii. Úsilie presadzovať zdravý životný štýl a cvičenie v jednom, vyústilo do založenia kardiofitness centra.

 

ANT KARDIOFITNESS v roku 1997 ako prvého fitnescentra na Slovensku so špecializáciou na zdravotné cvičenia pre interné a ortopedické oslabenia a postrehabiltáciu. Našou ideou bolo ponúkať programy pre všetky vekové a výkonnostné skupiny, od detí po seniorov, od zdravotne oslabených jedincov po vrcholových športovcov.

 

Výsledky našej práce boli ohodnotené cenou primátora mesta Prešov „Opálové zrnko“ 1.miestom v kategórii inovácia služby v roku 2003.

Spolu s nami sa môžete presvedčiť, že túto ideu v súčasnosti úspešne realizujeme.